Gelet op de maatschappelijke en milieu-uitdagingen werkt de groep Herpain aan de bevordering van een meer inclusieve en verantwoordelijke samenleving.

De groep onderneemt al meer dan 75 jaar in het kader van een langetermijnvisie en is geëngageerd in een duurzame visie.

Onze waarden

Kwaliteit

De groep staat dicht bij zijn klanten en volgt hun verwachtingen op de voet; vanaf het begin van elk project ontstaat een vertrouwensrelatie tussen de verschillende partners. Met kwaliteit, inachtneming van het budget, snelheid van uitvoering en knowhow staat de groep Herpain in voor het ontwerp, de uitvoering en de ontwikkeling van de meest ambitieuze vastgoedprojecten.

Efficiëntie

Flexibele en dynamische dienstverlening, inzet van de beste vaardigheden en de samenwerking van efficiënte teams die snel kunne reageren, vormen al meer dan 70 jaar de fundamenten voor de solide reputatie van de groep.

Verantwoordelijkheid

Dankzij een doeltreffend gebruik van onze middelen, de betrokkenheid van onze teams en de optimalisatie van onze processen streven we ernaar bij te dragen tot de bouw van een inclusieve samenleving in een duurzame en verantwoordelijke visie.

Onze verbintenissen

Een geëngageerde werkgever zijn

De groep Herpain heeft steeds veel oog gehad voor de noden en verwachtingen van zijn medewerkers die het hart van de onderneming vormen. Het dagelijks engagement van de groep is bevorderlijk voor samenwerken en welzijn op het werk. Ook op het vlak van gezondheid en veiligheid is de onderneming een verbintenis aangegaan door het charter “Safety my Priority” te ondertekenen. Diversiteit, gemengde werkgelegenheid en gelijke kansen maken eveneens volwaardig deel uit van de waarden van de groep.

Een uitmuntende partner zijn

De groep Herpain stelt alles in het werk om aan ieder van zijn klanten vernieuwende en duurzame oplossingen van hoge kwaliteit voor te stellen. Dankzij onze betrouwbaarheid onderhouden we solide vertrouwensrelaties op lange termijn en komen we tegemoet aan de eisen van onze klanten.

Een speler met eerbied voor het milieu

Vandaag beseft iedereen weliswaar hoe groot de milieu-uitdagingen zijn, maar nu moet er ook dringend worden gehandeld. Om die reden voert de groep Herpain een milieubeleid in overleg met alle betrokken partijen. We verbinden ons ertoe om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken door onze productiewijzen en onze gebruiken te doen evolueren.

Sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming

Vandaag is eender welke onderneming het meer dan ooit tevoren aan zichzelf verplicht de balans op te maken van de maatschappelijke en milieu-uitdagingen van haar activiteiten. De groep Herpain neemt deel aan de constructie van een inclusieve samenleving in het kader van een duurzame en verantwoordelijke visie.

De bundeling van twee krachten verdubbelt hun doeltreffendheid.

Isaac Newton