De groep Herpain ondersteunt al vele jaren verschillende verenigingen en goede doelen die de groep nauw aan het hart liggen:

 • Fonds Erasme

  Sinds 1982 stimuleert het Fonds Erasme onderzoeksactiviteiten, bevordert het de creativiteit en draagt het bij tot de vorderingen in de geneeskunde ten voordele van zoveel mogelijk mensen in de verschillende diensten van het Erasmusziekenhuis.

  Fonds Erasme
 • Handicap International

  Handicap International is wereldwijd actief om personen met een handicap te helpen hun weg te vinden en een menswaardig bestaan te leiden. De vereniging biedt ook hulp aan kwetsbare personen in crisissituaties (natuurrampen, gewapende conflicten...).

  Handicap International
 • Samilia

  Alle vormen van mensenhandel behoren tot eenzelfde schending van de rechten van de mens. De acties van de Stichting SAMILIA zijn erop gericht de aandacht te trekken van zowel het grote publiek als al wie de macht heeft zaken te doen veranderen. We begeven ons op het terrein om potentiële slachtoffers te waarschuwen voor de plaag van mensenhandel die de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treft met als doel hen uit te buiten.

  Samilia
 • Child Focus

  De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen is een stichting van openbaar nut die actief is onder de naam Child Focus.

  Zeven dag per week en 24 uur per dag stelt de Stichting alles in het werk om verdwenen kinderen terug te vinden en te strijden tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen, zowel online als offline.

  Child Focus
 • MIMA

  Het Millennium Iconoclast Museum of Art is een museum voor hedendaagse kunst. Kunstenaars communiceren vandaag rechtstreeks met het publiek, zonder de hulp van tussenpersonen. Internet heeft onze samenleving geherdefinieerd en daarbij krijgen subculturen steeds meer de kans hun stem te laten horen. Zo is “urban art” een belangrijke beweging geworden, als woordvoerder van een kosmopolitische en ontzuilde cultuur. Aan de hand van het werk van Parra, Swoon, Faile, Todd James en vele tijdelijke tentoonstellingen schetst het MIMA voor u het verhaal van deze Cultuur 2.0.

  Mima
 • Travail et Partage

  De vereniging Travail et Partage werd in 2010 opgericht door een voormalig gespecialiseerd opvoeder en heeft zich tot regel gesteld om de tewerkstelling van werknemers met een handicap te bevorderen. Op een moeilijke arbeidsmarkt is het niet zo eenvoudig om werk te vinden, en dat is des te meer het geval voor personen met een handicap.

  In deze geest stelt Travail et Partage werknemers met een handicap te werk, in het atelier, het secretariaat en bij de verkoop…

  Travail et Partage
 • Nekto

  De Onderneming voor Aangepast Werk Nekto (voorheen Atelier Koningin Fabiola) is een van de 8 vzw’s die samen het Centre Reine Fabiola in Neufvilles (Henegouwen) vormen. Ze biedt werk aan bijna 250 volwassenen met een lichte mentale, een motorische of een zintuiglijke handicap.

  Nekto
 • Protégeons nos enfants

  Protégeons nos Enfants is een organisatie die tot doel heeft logistieke en financiële steun te bieden aan diverse verenigingen en ziekenhuizen die rechtstreeks hulp bieden aan kinderen die lijden aan kanker, een autismestoornis of een handicap. Ons team van vrijwilligers neemt regelmatig contact op met die verenigingen en ziekenhuizen om te bekijken welke hun verschillende noden zijn en probeert die noden vervolgens te lenigen met wat wij ter beschikking kunnen stellen. We zijn vastberaden om zo goed mogelijk bij te dragen tot de opvang en behandeling van deze kinderen.

 • Pierre d’angle

  Pierre d'Angle is een VZW voor daklozen die het hele jaar door onderdak en dagopvang biedt met douches, dutjes en sociale begeleiding.

  Pierre d'Angle
 • Hopiness

  Hopiness is een VZW die tot doel heeft jonge sporttalenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken, een doeltreffende en professionele menselijke ondersteuning te bieden.

  Het doel is hen te helpen bij de ontwikkeling van hun capaciteiten, zodat zij op korte of middellange termijn tot de wereldelite in hun sport kunnen behoren.

  Hopiness
 • Run For Hope

  Run For Hope is een team lopers waarvan de leden, van dichtbij of van ver, geconfronteerd werden met kinderkanker.

  Samen komen we in beweging om de kankerpatiëntjes, hun ouders, broers en zussen, in de best mogelijke omstandigheden, door deze zware beproeving heen te helpen.

  We lopen omdat we willen dat ieder kind met kanker de allerbeste zorg krijgt en geneest met optimale kwaliteit van leven op lange termijn !

  Run For Hope
 • Le petit vélo jaune

  De vzw Le Petit vélo jaune biedt steun aan kansarme, kwetsbare en/of geïsoleerde gezinnen. De vereniging streeft ernaar de sterke punten en educatieve vaardigheden van ouders te valoriseren en hen te helpen hun dagelijkse problemen (financieel, administratief, huisvesting) op te lossen zodat ze meer tijd overhouden om voor hun baby’s en kleine kinderen te zorgen.

  Le petit vélo jaune