Internationale Organisatie voor Standaardisatie

ISO-certificaat 9001 & ISO 14001

 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 stelt de criteria voor een managementsysteem vast. Het is de enige standaard van deze familie die kan worden gebruikt voor de certificering (maar dat is geen verplichting). Eender welke organisatie – groot of klein en ongeacht haar werkterrein – kan gebruik maken van de standaard. Meer dan één miljoen ondernemingen en instellingen in meer dan 170 landen passen deze standaard toe.

Deze standaard steunt op een aantal principes van kwaliteitsvol management: grote klantgerichtheid, motivatie en engagement van de directie, een benadering op basis van processen en continue verbetering. De standaard ISO 9001:2015 helpt garanderen dat de klanten eenvormige producten en diensten van goede kwaliteit krijgen, waardoor ze vervolgens mooie commerciële resultaten kunnen boeken.

Het certificaat downloaden

ISO 14001:2015

De ISO 14000-familie reikt praktische tools aan voor ondernemingen en organisaties van eender welke aard die hun milieuverantwoordelijkheden wensen te beheersen.

ISO 14001:2015 en zijn aanverwante standaarden (bv. ISO 14006:2011) richten zich in dit opzicht op milieumanagementsystemen. De andere standaarden van deze familie hebben betrekking op specifieke aspecten zoals audit, communicatie, etikettering en analyse van de levenscyclus evenals milieu-uitdagingen die een impact hebben op de klimaatverandering.

Het certificaat downloaden