Onze waarden

In samenwerking met W-Project gaat de groep Herpain duurzame verbintenissen aan bij verschillende humanitaire projecten.

De projecten worden gekozen op basis van goede doelen waarvoor de groep Herpain zich wenst te mobiliseren: milieu, huisvesting en onderwijs.

 • De bosoppervlakte in België vergroten

  In België werkt Reforest'Action aan het herstel van zieke bossen en realiseert ze peri-urbane aanplantingen dankzij de Miyawaki-methode met als doel de bosoppervlakte te vergroten.

  In Péruwelz werden meer dan 15 verschillende soorten aangeplant op een braakliggend stuk grond dankzij de aanplantingstechniek van professor Miyawaki, hier toegepast door onze partner Urban Forests; 1.000 bomen zullen vlak bij de stad groeien en zich aldus ontwikkelen tot een echte groene long voor de stad.

  In Saint-Georges-sur-Meuse en in Sint-Truiden dragen we bij tot de uitbreiding van de bosoppervlakte en tot de ontwikkeling van de biodiversiteit door loofboomsoorten te planten.

  Herstel van zieke bossen

  In Tinlot werken we aan het herstel van een essenbos waar de essenziekte woedt.

 • Bevordering van sociale integratie door het creëren van woningen

  Solidarité Logement is een burgeractie die is opgezet door een groep vrienden die gevoelig zijn voor huisvestingsproblemen.

  De belangrijkste missie is het voorkomen van het verbreken van sociale banden door het creëren van huisvesting. Het recht op huisvesting is immers de eerste voorwaarde voor sociale integratie.

  De rol van Solidarité Logement bestaat erin een gebouw op lange termijn te verwerven of te huren, het indien nodig te renoveren en het beschikbaar te stellen voor een sociaal project voor twee doelgroepen: geïsoleerde vrouwen in sociale nood en jongeren in overgang.

  Solidarité Logement heeft sinds haar oprichting meer dan 30 wooneenheden in Brussel en Wallonië gecreëerd en meer dan 150 transitplaatsen gecreëerd.

   

 • Hulp voor jonge kinderen

  Notre Abri vangt al 100 jaar kinderen in nood op.

  Dit grote huis biedt een thuis aan 64 kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.

  De plaatsing van een kind in Notre Abri wordt bepaald door een mandaterende instantie: Service d'Aide à la Jeunesse, Service de Protection de la Jeunesse of Tribunal de la Jeunesse.

  Een team van professionals bestaande uit kinderverzorgsters, psychologen, opvoeders en maatschappelijk werkers houdt toezicht op de zorg voor elk kind en zijn of haar familie. Alles wordt in het werk gesteld om continuïteit te garanderen wat betreft de plaats en de mensen die bij het kind betrokken zijn.

  Kinderen kunnen een paar weken of meerdere jaren in het centrum verblijven. Gemiddeld duurt hun verblijf anderhalf jaar. Een periode die de laatste jaren lijkt toe te nemen.

  De vereniging heeft bijna 140 medewerkers in dienst.

Kreeg u een schenkingsattest?

Met de code op uw schenkingsattest kunt u een gift doen aan een van de projecten die u nauw aan het hart liggen en op die manier helpen bouwen aan een eerlijker samenleving.

De groep Herpain ondersteunt ook al vele jaren verschillende verenigingen en goede doelen die hem nauw aan het hart liggen:

Meer weten